SOLD Antique 19th century Russian Icon The Kazanskaya Mother of God Theotokos of Kazan (Our Lady of Kazan)

R101

SOLD Antique 19th century Russian Icon The Kazanskaya Mother of God Theotokos of Kazan (Our Lady of Kazan)